بنتونیت، نمک و ذغال

دوغاب بنتونیت در چاه ارت به عنوان یک ماده کم مقاومت استفاده می شود که الکترود زمین در آن قرار می گیرد. همچنین حفره های پیرامون میله زمین را پر می کند تا مقاومت آن پایین بیاید.
این ماده معدنی به دلیل داشتن خاصیت تیکسوتروپیک پس از مدتی راکد ماندن، ژل می شود و شسته نخواهد شد. از آنجایی که مقاومت الکتریکی پایینی دارد در شرایط معمولی خشک نمی شود و رطوبت چاه را بخوبی نگه می دارد و همچنین صفحه مسی داخل چاه ارت را هم محافظت می کند.همچنین از انواع کاهنده مقاومت زمین محسوب می شود و با محیط زیست سازگار است و هیچ گونه مواد شیمیایی ندارد و قیمت مناسب و صرفه اقتصادی دارد.