جانکشن باکس

باکس ضد انفجار ، یا همان محفظه ضد انفجار اجزای الکتریکی مختلفی مثل سوئیچ ، سوکت ، ترانسفورماتور و کنترل و دستگیره دارد و کاربرد آن حفظ محیط اطراف از خطرات برق است . این محفظه ضد جرقه با به کارگیری فن آوری به روز در برابر جرقه ، انفجار و شوک الکتریکی مقاوم است. همچنین میتواند دمای شدید را تحمل کند.
با استفاده از این باکس ها میتوان از خسارت های شدید در محیط های خطرناک مستعد انفجار جلوگیری کرد.باکس ضد انفجار با توجه به محل استفاده و سطح حفاظت به مشتریان عرضه میشودکه در حالت کلی به سه نوع استیل،آلومینیومی و باکالیت تقسیم می شوند.