خمیر کمپوند

خمیر کمپوند (بوتیل)

خمیر کمپوند ولتاپارس، این محصول قابل استفاده در باکس های ضد انفجار و جهت آبندی این باکس های ضد انفجار می باشد که
خمیر کمپوند در قسمت لوله ها و کابل ها در این باکس ها مورد استفاده قرا می گیرد و همچنین در سیل کردن لوله های کاندوئیت و
گلند های لوله و کابل و جانکشن باکس جهت آبندی و ضد آب بودن استفاده می شوند.

مورد استفاده :

  • جهت باکس های ضد انفجار آبندی لوله ها و کابل ها
  • جهت سیل کردن لوله های کاندوئیت و گلند های لوله و کابل و جانکشن باکس

تجهیزات ضد انفجار  ( خمیر کمپوند ) چیست؟

تجهیزات ضد انفجار استفاده شده از تجهیزات الکتریکی در برخی از مراکز صنعتی از قبیل صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، داروسازی و به طور
کلی هر محیطی که گازها و غبارات قابل انفجار وجود دارد، میتواند خطراتی به همراه بیاورد. برای جلوگیری از این حوادث از تجهیزاتی
استفاده میکنند مانند خمیر کمپوند که اصطلاحا تجهیزات ضد انفجار نامیده میشود. تجهیزات ضد انفجار تمهیدات حفاظتی لازم را در برابر شوک الکتریکی،
جرقه، پدیده شکست القایی در شرایط معمولی یا در زمان خطر برای تاسیسات و دستگاه ها فراهم کرده است.

دلیل عدم استفاده از تجهیزات ضد انفجار

انفجار به دلیل عدم استفاده از تجهیزات ضد انفجار بارها باعث حوادثی در معادن و پالایشگاه ها و یا کارخانجات شده است.
شرایط ایجاد اشتعال ۱) اکسیژن هوا به قدر کافی موجود باشد. ۲) درجه حرارت برای اشتعال ماده که توسط شعله، قوس،
جرقه یا هر منبع انرژی دیگر تامین شود. تعریف انفجار سریع یک ماده (جامد، مایع، گاز) به گاز به شرط وجود دو شرط بالا در
کسری از ثانیه را انفجار میگویند.