سیم رابط ترموکوپل

سیم های رابط، رابط بین سنسور ترموکوپل تا تجهیزات اندازه گیری ما هستند. امروزه سنسورهای اندازه گیری دما از قبیل ترموکوپل ، RTD ، PTC و NTC در سطح بسیار گسترده ای در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. که معمولاً جهت اتصال مستقیم به تجهیزات اندازه¬گیری دما احتیاج به سیم و کابل رابط ترموکوپل مناسب دارند تا از افت ولتاژ در مسیر انتقال و ایجاد خطای اندازه گیری جلوگیری کنند. درنتیجه هنگام انتخاب سیم و کابل ترموکوپل رابط و جبران ساز باید به ویژگی هایی مانند عایق بندی و جنس عایق های این نوع از سیم و کابل های ترموکوپل دقت بیشتری لحاظ شود و در مورد نوع عایق نیز باید به رنج دما و شرایط محیطی توجه گردد. این نکته نیز بدیهی است که تایپ(متریال آلیاژ) ترموکوپل و سیم و کابل رابط و جبران ساز ترموکوپل باید همسان باشند. ترموکوپل‌ها دارای تنوع زیادی جهت اندازه گیری دما می باشند که با توجه به محدوه دمایی و شیب نمودار و دیگر ویژگی ها به سه گروه تقسیم می شوند. بطور مثال تایپ‌ های R – S – B با قابلیت اندازه گیری دما در محدوه 0 الی ۱7۰۰درجه سانتیگراد و تایپ های E – J – T – K – N با قابلیت اندازه گیری دما در محدوده 200- الی 1260 درجه سانتیگراد بکار می‌روند.
سیم‌های ترموکوپل چگونه شناسایی می‌شوند؟
عایق روی سیم ترموکوپل به منظور شناسایی به صورت رنگی کد‌گذاری شده‌است. یک راهنمایی مشترک این است که سرب منفی در سیم ترموکوپل عایق شده قرمز رنگ است. سرب مثبت دارای رنگ ترموکوپل و هم‌چنین رنگ کلی سیم رابط گسترش عایق شده‌است.