سیم ماسک

سیم ماسک

با توجه به گسترش بیماری کرونا و نیاز شدید کشور به تولید ماسک، بر آن شدیم تا با تولید تخصصی سیم ماسک پزشکی علاوه بر صادرات به
کشورهای همسایه، گوشه ای از نیازهای کشور عزیزمان را تامین نماییم.امروزه با توجه به لزوم استفاده ماسک خصوصا در حوزه پزشکی و درمانی
و الزام مصرف ماسک در بیمارستان ها درمانگاه ها  و اماکن عمومی الزامی می باشد.

در حوزه صنعتی ماسک ها

در حوزه صنعتی ماسک ها به صورت خاص تولید می شوند. از همه مهمتر استفاده آن در زمان شیوع بیماریهای عفونی و تنفسی در جامعه خصوصا
با وجود بیماری هایی چون کرونا در سطح جامعه تولید این محصول اهمیت بالایی دارد و میتوان ماسک ها را به کشورهای دیگری نیز ارسال کرد
هر محصولی یک سری لوازم و قطعات جانبی دارد که برای تولید آن محصول نیاز است. ماسک مانند سایر محصولات از قطعات جانبی سیم و فنر و
گیره ماسک، پارچه ی تولیدکننده ی ماسک، کش های ماسک نیز برخوردار است که تمام این موارد در کنار هم سبب می شود ماسک تولید شود.

انواع سیم  

1- تک سیم(تک مفتول): این نوع سیم مخصوص ماسک های سه لایه پرستاری و ماسک های تولید خانگی مناسب هستند. مفتول به کار رفته در
این نوع سیم، مفتول گالوانیزه گرم 045 با روکش P.P در عرض های 4/2 تا 2/3 میلیمتر می باشد و از نظر مواد اولیه در دونوع ایرانی و وارداتی تولید
و توزیع می گردند.

2- دوسیم(دومفتول): این نوع سیم، مخصوص ماسک های سه بعدی، قایقی و N95 می باشند. دو مفتول به کار رفته در این نوع سیم، مفتول های
گالوانیزه گرم 045 با روکش P.P در عرض های 5 تا 6/5 میلیمتر می باشند و از نظر مواد اولیه در دونوع ایرانی و وارداتی تولید و توزیع می گردند.