مف

برای اتصال دو سیم یا کابل به یکدیگر از قطعه‌ای به نام مف یا دوراهی استفاده می‌شود. مف می‌تواند از نظر نوع فلز و سایز به گروه‌های زیادی تقسیم شده و مانند دیگر کانکتور‌ها توسط پرس روی سیم و کابل‌ها محکم می‌شود. لازم به ذکر است که این اتصال از نوع دائم بوده و نمی‌توان آن را جدا کرد.
از نظر نوع فلز مف را می‌توان به سه گروه مسی، آلومینیوم و بیمتال تقسیم کرد. از انوع مسی و آلومینیوم یکپارچه برای اتصال سیم و کابل‌های مشابه به یکدیگر استفاده می‌شود. به عنوان مثال برای اتصال دو کابل مسی، مف مسی به کار برده می‌شود. برای اتصال دو هادی غیر همنام مانند مس و آلومینیوم از نوع بی متال مف استفاده می‌شود. این مف‌ها از خوردگی ناشی از دو فلز غیرهمنام جلوگیری می‌کنند.