نوار آب بندی آپارات

نوار آب بندی آپارات

جهت عایق کردن اتصال بین دو کابل، مفصل بندی و ترمیم کابل های آسیب دیده از نوار آب بندی آپارات عایقی یا نوار آپاراتی استفاده می شود.

یکی از بهترین نوار آپارات برای عایق کردن الکتریکی، نوار لاستیکی 3M می باشد که بسیار
دربرابر ترک خوردگی انعطاف پذیر و مقاوم است.

پنوار آپارات در اتصالات باس بار، عایق بندی معمولی اسپلایس و آب بندی رطوبت برای اتصلات
ولتاژ فشار قوی و ضعیف بکار برده می شود.

جنس نوار آپارات از لاستیک اتیلن و پروپیلن می باشد.

نحوه استفاده از نوار عایقی یا نوار آپارات:

نوار آببندی آپارات شامل روکش نایلونی پوست ماری می باشد که قبل از مصرف از نوار
اصلی براحتی از آن جدا می گردد.

در نصب بعد از پیچیدن اولین دور نوار آپارات روی کابل، دور دوم را بصورت 1/2 روی اولین
دور بپیچید و ادامه دهید ضمناً هنگام پیچیدن نوار دور کابل آن را کاملاً بکشید و محکم روی کابل بپیچید.

این نوار تا چندین برابر طول خود کشیده می شود و کش می آید.
این نوار می تواند روی پلی اتیلن، نوارهای بوتیل، نوارهای روغنی، EPR و PVC و عایق های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.