نوار قیری ( بوتیل)

این عایق کاربردهای فراوانی جهت درزبندی و آب بندی انواع سطوح را دارا می باشد. نوار قیری با استفاده از خاصیت چسبندگی خود به راحتی بر روی انواع سطوح چسبیده و از کارایی بسیار خوبی برخوردار می باشد.