کابلشو

از کابلشو به منظور اتصال هادی کابل به شینه و سایر محل های اتصال مورد نیاز استفاده می شود. جنس کابلشو برای هادی های مسی، مس قلع اندود و برای کابل های آلومینیومی از آلومینیوم می باشد. امروزه در صنعت برق از دو نوع کابلشو یکی به صورت پرسی و دیگری به صورت پیچی استفاده میشود. در صورت استفاده از کابلشوی پرسی باید از دستگاه پرس کابلشو برای پرس کردن کابلشوها استفاده کرد.

کابلشو مسی : اصولا به صورت کابلشو مسی استاندارد، دم بلند ، دم کوتاه در صنعت برق شناخته می شود. اگر مصرف کابلشو در شبکه فشار قوی باشه مثلا در کیت سرکابل اسفاده شود باید حتما از نوع استاندارد DIN استفاده گردد.

کابلشو آلومینیومی : برای اتصال کابل و سیم آلومینیمی به آلومینیومی

کابلشو بی متال : برای اتصال کابل آلومینیومی به شینه مسی