کلمپ

کلمپ یکی از انواع تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی سیستم چاه ارت است که وظیفه آن اتصال دو سیم به یکدیگر و یا وظیفه اتصال سیم ارت به صفحه مسی و نیز جهت وصل کردن سیم به میله ارت را به عهده دارد. بنابراین دارای اندازه های مختلفی است که مشتریان باید متناسب با اندازه دو الکترودی که قرار است به هم وصل شوند نسبت به خرید کلمپ مورد نظرشان اقدام کنند.انواع مختلف آن دارای نمره ۱۶ ، ۲۵ ، ۳۵ ، ۵۰ ، ۷۰ و غیره می باشند.
انواع کلمپ ها : ۱ – کلمپ دو پیچ (مسی/آلومینیومی) ۲- کلمپ سیم به میله (انگشتی) ۳- کلمپ سیم به صفحه ۴- کلمپ انتهایی ۵- کلمپ سیم به تسمه۶ – بست دیواری۷ – کلمپ سه راهی مدل-T ۸- کلمپ چهارراهی ۹ – کلمپ سیم دو طرفه ۱۰-کلمپ پارارل ۱۱– C کلمپ ۱۲- – U کلمپ و…..