ترموستات دنباله‌دار سماوری مهره دار

تجهیزات ضد افجار، صنعتی، برقی و حرارتی ولتاپارس